Projektowanie oraz wykonawstwo instalacji wentylacyjnych. 

Prawidłowo zaprojektowane i zbudowane instalacje wentylacyjne mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt w pomieszczeniach. W obecnych czasach pandemii wentylacja nabiera dodatkowego znaczenia. Zalecenia WHO mówią o częstym wietrzeniu/wentylowaniu pomieszczeń, i intensyfikacji wymiany powietrza w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną.

Najważniejsze jest, by wentylacja zapewniła jak najlepsze warunki dla osób, które będą przebywały w budynku. Niewydajna wentylacja lub jej brak nie usuwa zanieczyszczeń, gromadzących się w pomieszczeniach, prowadzi  to wprost do złego samopoczucia, dyskomfortu, a w dłuższym okresie do  pogorszenia zdrowia.  Dobra instalacja wentylacyjna także zapobiegnie niszczeniu budynku np. przez wilgoć. Wentylacja musi być przemyślana i dostosowana do koniecznych wymagań, po to by działała długo, efektywnie i energooszczędnie.

Jaką instalacje wentylacyjną wybrać?

W Polsce w budynkach mieszkalnych najczęściej wykonuje się wentylację grawitacyjną, w której różnice w temperaturze i grawitacja powodują ruch powietrza. Jednak w nowych budynkach, które mają zamontowane szczelne okna oraz szczelną izolację wentylacja grawitacyjna jest niewystarczająca. Nowe budynki mają tendencje do utrzymywania nadmiernej wilgotności i niedostatecznej częstotliwość wymiany powietrza. Rozwiązaniem takich problemów jest wentylacja mechaniczna – wymuszona przez urządzenia takie jak wentylatory czy centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła pozwalającym na odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego.

Wentylacja mechaniczna pozwala kontrolować wymianę powietrza w budynkach w ciągu całego roku oraz zapobiega zbyt wysokiemu poziomowi wilgotności, obniża stężenie LZO oraz dwutlenek węgla. Zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniach w konsekwencji może prowadzić do pojawiania się grzybów i pleśni.

Od czego zacząć projektowanie instalacji wentylacyjnej?

Aby wykonać prawidłowo projekt instalacji wentylacji w budynku komercyjnym, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie charakteru budynku oraz przeanalizowanie rodzaju pomieszczeń w nim występujących. Następnie należy określić, ile osób będzie przebywało w pomieszczeniach, oraz jaki będzie ich charakter. W budynkach biurowych dobrą praktyką jest policzenie ilości lotnych zanieczyszczeń oraz zysków wilgoci i ciepła. Dla domów jednorodzinnych, przy planowaniu instalacji przyjmowana jest krotność wymian powietrza w całym obiekcie z uwzględnieniem ilości osób przebywających w budynku. Zazwyczaj przyjmuje się krotności między 0,8 a 1,2.

Mając powyższe dane, przystępujemy do bilansu powietrza w budynku, dzieląc pomieszczeniach na grupy o podobnym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym. Po wyliczeniu zysków ciepła, wilgoci, ilości niezbędnego powietrza biorąc pod uwagę ilość osób przebywających w pomieszczeniu, dobieramy ilość układów wentylacyjnych oraz dobieramy urządzenia wentylacyjne. Przy doborze urządzeń wentylacyjnych zwracamy uwagę na rodzaj odzysku ciepła, rodzaj chłodnicy, nagrzewnicy oraz stopień filtracji.

Charakterystyka dobrej instalacji wentylacyjnej

Dobrze zaprojektowana instalacja wentylacyjna powinna być estetyczna, ekonomiczna i co najważniejsze dobrze wykonana. Estetyczna, ponieważ nie wszystkie elementy instalacji mogą być ukryte np. zakończenia wentylacji takie jak nawiewniki i wywiewniki powietrza, dlatego ważne, żeby instalacja nie kolidowała z aranżacją powierzchni przy ich wykańczaniu.

Ekonomiczna, ponieważ inwestując w instalację wentylacji, chcemy, aby nie generowała ona zbyt dużych kosztów eksploatacyjnych, ale także stałych opłat np. zużycie energii elektrycznej. Dobrze wykonana, ponieważ nieszczelna instalacja lub nieuzgodniona z projektantem zmiana instalacji wentylacyjnej może skutkować tym, że wentylacja nie będzie spełniać założeń, a co za tym idzie osoby przebywające w obiekcie, nie będą odczuwać odpowiedniego komfortu oraz znacząco mogą wzrosnąć koszty eksploatacyjne.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy przy projektowaniu i instalacji wentylacyjnej

Firma RESAN to zespół wykształconych i doświadczonych inżynierów, którzy opracowują projekty w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne, w sposób przemyślany oraz dostosowany do potrzeb i wymagań Inwestora. W zakresie wentylacji firma RESAN działa kompleksowo. Od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, wykonanie i montaż układów na obiekcie po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Realizujemy projekty własne, jak i wykonane przez zewnętrzne biura. Głównymi odbiorcami naszych usług są architekci, deweloperzy, Generalni Wykonawcy, instytucje samorządowe oraz służba zdrowia. Specjalizujemy się w projektach i realizacjach kubaturowych, w budownictwie wielorodzinnym, w pomieszczeniach czystych typu „clean-room”, w farmacji. Na swoim koncie mamy zrealizowanych kilka obiektów szpitalnych oraz przemysłowych jak np. elektrociepłownie, oraz kogenerację.

Dział projektowy firmy RESAN istnieje od 2007 roku. Projektujemy wszystkie instalacje sanitarne, począwszy od instalacji wodno-kanalizacyjnych poprzez instalacje grzewcze i chłodnicze po wentylację oraz instalacje oddymiania. Posiadamy oprogramowanie do symulacji CFD, które wykorzystujemy przy tworzeniu zarówno projektów oddymiania, jak i projektów wentylacji mechanicznej z klimatyzacją optymalizując rozkład elementów nawiewnych i wywiewnych, temperatury nawiewu oraz ilości wymienianego powietrza.

Zapraszamy do kontaktu!