O firmie 

O firmie

Działamy jako biuro projektowe przy projektowaniu instalacji sanitarnych i HVAC już od 2007r. Początkowo głównym profilem działalności firmy RESAN było opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz wentylacyjnych. Potencjał firmy został szybko dostrzeżony na polskim rynku, o czym świadczy skala realizacji zleceń.

W roku 2016, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz sygnały od inwestorów o takiej potrzebie, rozszerzyliśmy działalność o grupę wykonawczą, zatrudniając brygadę monterów z wieloletnim doświadczeniem w branży. W tym samym roku nastąpiła zmiana formy prawnej oraz podział działalności na dwie spółki. Część projektowa przekształciła się w RESAN sp. z o. o. sp. k., natomiast dla części wykonawczej powstała spółka RESAN sp. z o. o.

Spółki kontynuują realizowane jak i nowe umowy z jeszcze większym potencjałem i doświadczeniem w branży projektowej instalacji sanitarnych i HVAC i wykonawczej jak firma P.U.H. RESAN Grzegorz Rechtoń.

Funkcjonalny podział i zmiana formy prawnej prowadzonej działalności była wynikiem wzrostu firmy z punktu widzenia rodzaju wykonywanych usług oraz ilości i wielkości zleceń.

Oferujemy minimalizację całkowitego kosztu inwestycji oraz kosztu serwisu, przy zapewnieniu najwyższej jakości usług. Podejmując z nami współpracę Klienci mają pewność, że otrzymają usługi o najwyższej jakości, wykonane rzetelnie, profesjonalnie oraz zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną.

Realizujemy projekty dla budynków przemysłowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej a także szpitali i zakładów farmaceutycznych w zakresie:

instalacji wentylacji

instalacji klimatyzacji

instalacji ciepła technologicznego

instalacji wody lodowej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wodociągowe i kanalizacyjne

instalacji gazowe

projekty techniczne źródeł ciepła – kotłownie i węzły cieplne

instalacji oddymiania

Instalacji zapobiegających zadymieniu dróg ewakuacyjnych