Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Rok: 2012
Zakres: Projekt wykonawczy

W Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178A wykonaliśmy projekt modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń pracowni leku cytostatycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Projekt obejmował pomieszczenie pracowni leku cytostatycznego, śluzę czystą, brudną i materiałową oraz pomieszczenie ekspedycji.