CREO – Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjno-socjalnym

Rok: 2012
Powierzchnia: 3 550m2
Zakres: Projekt budowalny, Projekt wykonawczy

Dla nowobudowanej siedziby firmy CREO – hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjno-socjalnym w Rogoźnicy k. Rzeszowa opracowaliśmy projekty instalacji wod-kan i hydrantowej, projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, kotłowni gazowej, instalacji gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dodatkowo zaprojektowaliśmy przyłącza sanitarne do projektowanych budynków: wodociągowego dla celów socjalno-bytowych i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej.