Projektowanie oraz wykonawstwo instalacji oraz systemów oddymiania.

Zadymienie i pożar stanowią jedne z najpoważniejszych zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji budynku. Zanim ogień opanuje pomieszczenia, rozgrzany dym, zawierający tlenek węgla, azotu i lotne związki organiczne, unosi się na drogach ewakuacyjnych, utrudniając ludziom ucieczkę. W walce z dymem ogromną rolę ogrywa instalacja oddymiania: grawitacyjna i mechaniczna.

Każdy, projektowany współcześnie budynek, na przykład: obiekt użyteczności publicznej czy biurowiec, musi być wyposażony w systemy instalacji oddymiających. Warto wiedzieć, że system przeciwpożarowy to żaden luksus ani zbytek, lecz obowiązkowa inwestycja właścicieli budynków, wynikająca z § 245. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.

Jak działa system oddymiania

Powietrze ma naturalny sposób cyrkulacji i przemieszcza się, pobudzane stale siłą grawitacji. Tę właściwość wykorzystują projektanci nowoczesnych, grawitacyjnych systemów oddymiania, które umożliwiają transport trujących spalin poza budynek. W dużych obiektach instalacje te złożone są z wielu, połączonych ze sobą i w pełni zautomatyzowanych urządzeń.

Grawitacyjne systemy oddymiające współpracują z centralą oddymiania i czujkami dymu (zainstalowanymi na każdej kondygnacji), przyciskami oddymiania oraz sterownikami klap oddymiających. W zależności od specyfiki i przeznaczenia obiektu, w skład systemu przeciwpożarowego mogą też wchodzić okna oddymiające i kurtyny dymowe.

Instalacja oddymiania grawitacyjna i mechaniczna

W systemach oddymiania instalację grawitacyjną wspierają zwykle wentylatory, sterowane automatycznie. Wentylatory, wchodzące w skład systemów przeciwpożarowych, przeznaczone są do pracy w bardzo trudnych warunkach, podwyższonym ciśnieniu i temperaturze. Usprawniają one wyciąg spalin oraz regulowany nawiew świeżych mas powietrza. Urządzenia te dzielą się na:

  • dachowe wyciągowe (do montażu na dachach płaskich lub skośnych),
  • kanałowe (instalowane w kanałach wentylacyjnych),
  • osiowe (naścienne),
  • strumieniowe (zlokalizowane na najniższych kondygnacjach)

Polsko-europejska norma PN-EN 12101-3:2015-10 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła) określa szczegółowo parametry techniczne, jakim powinny odpowiadać wentylatory instalacji przeciwpożarowej. Podstawę do wykonania projektu złożonych systemów oddymiających grawitacyjno-mechanicznych stanowią zaś scenariusze pożarowe, opracowane dla różnych klas budynków przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB).

Wielozadaniowe projekty instalacji oddymiania firmy RESAN

Każdy projekt instalacji oddymiającej, opracowywany przez doświadczonych inżynierów z biura projektowego RESAN, jest autorską koncepcją, opartą o dokładną analizę zadań, jakie ma do wykonania dany system. Urządzenia oddymiające powinny przede wszystkim ułatwiać akcje ratownicze, sprawną ewakuację ludzi z budynku oraz uniemożliwiać przedostanie się dymu na niższe kondygnacje.

Systemy oddymiania służą też do ochrony mienia – dym oraz spaliny mogą bowiem powodować kosztowne straty, w tym konieczność przeprowadzenia generalnych remontów, wymiany wyposażenia oraz utraty cennej dokumentacji firmowej. Starannie rozplanowany układ czujek oraz sygnalizatorów pozwala administracji budynku na szybkie podjęcie działań prewencyjnych, dzięki czemu straty materialne są niewielkie.

firmą RESAN współpracują architekci, deweloperzy, generalni wykonawcy, instytucje samorządowe oraz instytucje służby zdrowia, a w bogatym portfolio firmy RESAN znajduje się szereg obiektów wyposażonych w optymalne rozwiązania instalacji oddymiania, zapewniające bezpieczeństwo budynku. Zapraszamy do kontaktu!