ZOL Niechobrz

Rok: 2008
Powierzchnia: 1000 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w Niechobrzu k/Rzeszowa zaprojektowaliśmy instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację hydrantową, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, klimatyzację wybranych pomieszczeń, instalację gazową oraz kotłownię gazową. Dodatkowo w zakresie naszych opracowań były przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.