Zielona Budka – Mielec

Rok: 2011
Powierzchnia: 1 800m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla rozbudowy Zakładu Produkcyjnego Zielona Budka Mielec Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 opracowaliśmy projekty budowlane i wykonawcze instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż. hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji awaryjnej maszynowni chłodu, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego dla wentylacji, instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarkownią zewnętrzną. Dodatkowo w zakres projektów wchodziły zewnętrze przyłącza sanitarne: kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego dla celów p.poż. W naszym zakresie była również analiza i poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla całego zakładu z podczyszczaniem ścieków technologicznych.