Zespół obiektów Zakładu Produkcyjnego „H-Gaz” w Boguchwale

Rok: 2013
Powierzchnia: 5 300 m2
Zakres: Projekt budowlany

Dla Zespołu obiektów Zakładu Produkcyjnego „H-Gaz” o powierzchni użytkowej ok. 5.300 m2 w Boguchwale obejmującego budynek administracyjno-biurowy, budynek hali produkcyjno-magazynowej, budynek garażu oraz stróżówki opracowaliśmy projekty instalacji wod-kan i hydrantowej, projekty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, projekty instalacji sprężonego powietrza, kotłowni gazowej, instalacji gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dodatkowo zaprojektowaliśmy przyłącza sanitarne do projektowanych budynków: wodociągowego dla celów socjalno-bytowych i p.poż., kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz doziemnej instalacji gazowej.