Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Rzeszów, ul. Krakowska 16

Rok: 2010
Powierzchnia: 310 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

W ramach zadania: Przebudowa pomieszczeń kuchennych na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA przy ul. Krakowskiej 16 w Rzeszowie zaprojektowaliśmy instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, instalację wody lodowej, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizację sanitarną oraz wentylację mechaniczną z regulacją temperatury dla okresu letniego.