Van Pur Rakszawa – Wentylacja sprężarkowni

Rok: Grudzień 2019
Instalacje wykonane dla
VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa

Dla Van Pur S.A. oddział w Rakszawie wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej w głównej sprężarkowni