Urząd Gminy Rymanów

Rok: 2012
Powierzchnia użytkowa: 1 687 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla projektowanego budynku Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego opracowaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kotłowni gazowej, instalacji gazowej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji ochrony p.poż. serwerowni systemem wysokociśnieniowej mgły wodnej. Dodatkowo w zakres naszych opracowań wchodziły przyłącza zewnętrzne.