Uniwersyteckie Centrum Archeologii Podkarpacia

Rok: 2008
Powierzchnia: 3 822 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Podkarpacia przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie opracowaliśmy projekt wentylacji mechanicznej z klimatyzacją pomieszczeń dydaktycznych wraz z salą audytoryjną.