Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Rok: 2015
Powierzchnia: 11 749 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22 wykonaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, wentylacji mechaniczne z klimatyzacją, instalacji wody lodowej, instalacji hydrantowej, instalacji nawilżania dla central klimatyzacyjnych, rozbudowę istniejącego węzła cieplnego. Dodatkowo w zakres projektów wchodziło zagospodarowanie terenu obejmujące przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody dla celów p.poż. jak również przekładki kolidującego uzbrojenia.