Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Rok: 2009-2011
Powierzchnia:
5045 m2 – I etap
2925 m2 – II etap
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

W ramach zadania „Przebudowa z rozbudową budynku „Hotelowca” dla potrzeb szpitalnego lecznictwa onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, Podkrapackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza przy ul. Ks. J. Bielawskiego 18” wykonaliśmy projekty instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji wentylacji mechanicznej dla I etapu. Zakres II etapu obejmował projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmującego m.in. pomieszczenia: bank komórek z pracownią separacji komórek, pomieszczenia apteki szpitalnej, pomieszczenia aseptyczne apteki szpitalnej: pracownia żywienia pozajelitowego, pracownia receptury jałowej, pracownia leków cytostatycznych, pododdział onkologii dziecięcej, pododdział opieki hematologicznej dla chorych poddawanych przeszczepom szpiku kostnego.