Szkoła podstawowa w Radymnie przy ul. Lwowskiej 20

Rok: 2016
Powierzchnia:
Zakres: Projekt wykonawczy

Przebudowa, remont i prace konserwatorsko – renowacyjne budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach wymagały opracowań projektów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż – hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Projekt został wykonany we współpracy z autorską pracownią projektową Iwony Matlingiewicz.