Stacja Paliw Płynnych WATKEM Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej

Rok: 2012
Powierzchnia: 320 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Stacja Paliw Płynnych WATKEM Sp. z o.o. z budynkiem handlowo-usługowym, trójstanowiskową myjnią samochodową, stacją kontroli pojazdów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej. Zakres zlecenia obejmował projekty budowlane i wykonawcze instalacji wod-kan, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, kotłowni gazowej na gaz płynny. Wykonaliśmy również projekty przyłączy sanitarnych do projektowanych obiektów.