Sanofi Aventis Rzeszów

Rok: 2011
Zakres: Projekt wykonawczy

Dla zadania „Wentylacja, osuszanie, instalacje rurowe w zakresie pomieszczeń PMA600, tabletkarni, strefy magazynów oraz centrali KN4” w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 52 wykonaliśmy projekty instalacji ciepła technologicznego wentylacji, instalacji pary i kondensatu dla nawilżaczy kanałowych, instalację wody lodowej, instalację wentylacji i klimatyzacji. Dla pomieszczeń produkcyjnych dopuszczalna zawartość wilgoci w pomieszczeniu podczas produkcji wynosiła 2g/kg.