Rzeszów Sanofi Aventis

Rok: 2008
Zakres: Projekt wykonawczy

Dla zadania „Przebudowa budynku produkcyjnego nr 3 form suchych – oddział tabletkarni i pakowni w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 52” wykonaliśmy projekt wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, projekt instalacji wody lodowej oraz instalacji pary do lanc parowych dla central wentylacyjnych, projekt instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji.

Sanofi Aventis w Rzeszowie