Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy w Strzyżowie

Rok: Listopad 2019
Instalacje wykonane dla
„MED-DOM” Sp. z o.o.
38-114 Niebylec

Dla Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej