Przebudowa i remont części pomieszczeń Klinicznego zakładu radiologii i diagnostyki obrazowej dla potrzeb uruchomienia systemu do angiografii i zabiegów naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

Rok: Sierpień 2019
Instalacje wykonane dla
KLIMAGRA MGR INŻ. GRABARZ PIOTR
ul. Jarosławska 31
37-300 Leżajsk

W przebudowywanych pomieszczeniach klinicznego zakładu radiologii i diagnostyki
obrazowej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z utrzymaniem
temperatury i wilgotności w pomieszczeniach
• Instalację ciepła technologicznego
• Instalację wody lodowej
• Węzeł cieplny para-woda
• Instalację pary dla nawilżacza.