Politechnika Rzeszowska

Rok: Grudzień 2016
Generalny Wykonawca
MAGBUD Marek Pękowski
Ul. Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 9
35-210 Rzeszów

W remontowanych pomieszczeniach Politechniki Rzeszowskiej wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej w budynku L sala 19 Politechniki
Rzeszowskiej