Osiedle mieszkaniowe Nasz Gaj – I etap realizacji

Rok: 2014-2015
Powierzchnia: 6000 PUM
Zakres: Projekt budowlany, Projekt przetargowy, Projekt wykonawczy

I etap osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w Rzeszowie przy ul. Tęczowej – budynki 5 kondygnacyjne – budynek A, B.
Wykonaliśmy projekty instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań w systemie AERECO, instalacje wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania wentylacji garażu, oddymiania garażu, instalację hydrantową, zagospodarowania terenu obejmującego sieci i przyłącza sanitarne. Projekty wykonane wspólnie z pracownią projektową IMG Mariusz Góra