Osiedle Dzielnica Parkowa przy ul. Ignacego Paderewskiego w Rzeszowie

Rok: Grudzień 2019
Generalny wykonawca:
Grimbud
ul. Jana Pawła II 28
33-300 Nowy Sącz

Dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 4A i 4B z garażami, zespołami miejsc postojowych, estakadą, kanałami technicznymi, stacją transformatorową na działkach nr 1568/1, 1568/2 oraz części działek 1568/3 i 1568/4, obr. 219 Wilkowyja Płd.
wykonaliśmy:

  • Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej dla mieszkań

Ponadto :
• Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej dla mieszkań o podwyższonym
standardzie (rekuperacja)
• Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z przedsionków ppoż.,
• Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej komórek lokatorskich,
• Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z instalacją detekcji dla garażu
• Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń pomocniczych.