MPEC Rzeszów

Rok: 2014
Powierzchnia: 2 150 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku MPEC w Rzeszowie przy ul. Staszica 24” opracowaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, projekty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dodatkowo zaprojektowaliśmy przekładki istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną rozbudową.