Modyfikacja pomieszczeń w obszarze suplementów diety w Zakładzie Produkcji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 52

Rok: Sierpień 2019
Instalacje wykonane dla
Sanofi Aventis
Ul. Lubelska 52
35-233 Rzeszów

Dla zadania: „Modyfikacja pomieszczeń w obszarze suplementów diety” w Zakładzie
Produkcji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie jako Generalny Wykonawca wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
• Instalację automatyki – BMS
• Przebudowę pomieszczeń
• Instalacje elektryczne
• Instalacje sanitarne w tym instalacje wody oczyszczonej