Modyfikacja pomieszczeń budynku produkcyjnego nr 3 w Zakładzie Produkcji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 52

Rok: Czerwiec 2019
Instalacje wykonane dla
Sanofi Aventis
Ul. Lubelska 52
35-233 Rzeszów

Dla zadania: „Modernizacja pomieszczeń budynku produkcyjnego nr 3 wraz z przebudową systemu BMS i RMS” w Zakładzie Produkcji Leków Sanofi Aventis w Rzeszowie jako Generalny Wykonawca wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
• Instalację automatyki – BMS i RMS
• Przebudowę pomieszczeń clean room w systemie zabudowy GBD PHARMA 2000
• Instalacje elektryczne