Modernizacja instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu „rozlew 1” i „rozlew 2” w hali oznaczonej symbolem "D" na terenie zakładu INGLOT w zakładzie produkcji kosmetyków INGLOT w Przemyślu

Rok: Marzec 2018
Instalacje wykonane dla
INGLOT SP. Z O.O.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl

Dla pomieszczeń „rozlew 1” oraz „rozlew 2” w hali produkcyjnej oznaczonej symbolem
„D” w zakładzie produkcji kosmetyków INGLOT w Przemyślu wykonaliśmy:
• Modernizację centrali wentylacyjnej o układ osuszania wraz z instalacją chłodniczą