Modernizacja centrali klimatyzacyjnej C40711/16, R20228/16, obsługującej pomieszczenia hali oznaczonej symbolem "D" na terenie zakładu INGLOT o układ osuszania powietrza w zakładzie produkcji kosmetyków INGLOT w Przemyślu

Rok: Luty 2019
Instalacje wykonane dla
INGLOT SP. Z O.O.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl

Dla pomieszczeń hali produkcyjnej oznaczonej symbolem „D” w zakładzie produkcji
kosmetyków INGLOT w Przemyślu wykonaliśmy:
• Modernizację centrali wentylacyjnej o układ osuszania wraz z instalacją chłodniczą