Krosno – Kapucyńska

Rok: 2011
Powierzchnia użytkowa: 1 100 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla przebudowy i remontu budynku w Krośnie przy ul. Kapucyńskiej na budynek administracyjny opracowaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, projekt kotłowni gazowej, instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, instalacji ciepła technologicznego wentylacji, instalacji klimatyzacji i wody lodowej. Budynek wybudowano w latach 1893-1894 wg projektu architekta Adolfa Stapfa.