Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Rok: 2014
Powierzchnia: 2 100 m2 + 420 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla nowoprojektowanej Komendy Powiatowej Policji w Lesku przy ul. Przemysłowej opracowaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej projekt instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, instalacji gazowej, kotłowni gazowej z instalacją solarną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Projekt obejmował budynek administracyjno-biurowy ze strzelnicą oraz budynek garażowo-gospodarczy. Dodatkowo w zakresie opracowania znajdowały się przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, doziemna instalacja gazowa, instalacja hydrantowa z przepompownią i podziemnym zbiornikiem wody pożarowej.