Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – remont pomieszczeń Zakładu Patomorfologii

Rok: Październik 2018
Instalacje wykonane dla
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Ul. Szopena Fryderyka 2
35-055 Rzeszów

Dla pomieszczenia z autotechnikonami (dawna zmywalnia) w budynku Klinicznego
Zakładu Patomorfologii wykonaliśmy:
• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej