Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – Zakład Patomorfologii

Rok: Sierpień 2019
Instalacje wykonane dla
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Ul. Szopena Fryderyka 2
35-055 Rzeszów

Dla pomieszczenia chłodni w budynku Klinicznego Zakładu Patomorfologii w Szpitalu
Wojewódzkim nr 1 wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
• Klimatyzację