Elektrociepłownia Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia Polska

Rok: 2013
Zakres: Projekt wykonawczy

„ZIELONY BLOK” Elektrowni Połaniec S.A. – Grupa GDF SUEZ Energia Polska. Największy na świecie blok energetyczny działający wyłącznie w oparciu o biomasę. Opracowaliśmy projekty wykonawcze instalacji wentylacji mechanicznej – ok. 900.000 m3/h przetłaczanego powietrza, węzła cieplnego o mocy ok. 4,3 MW, instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji i ogrzewania pomieszczeń, instalacji klimatyzacji i chłodu pomieszczeń sterowniczych wraz z szafami klimatyzacji precyzyjnej. Opracowaliśmy również projekty dla systemu różnicowania ciśnień w obrębie dwóch klatek schodowych, przedsionków i szybu dźwigowego przeznaczonego dla ekip ratowniczych. Wysokość klatek schodowych ok. 55m każda.