DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Rok: Sierpień 2018
Instalacje wykonane dla
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
36-004 Łąka

Dla modernizowanych pomieszczeń kuchni wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.