Centrum Zabaw i Rozrywki – kolorowy świat

Rok: 2010
Powierzchnia użytkowa: 1457 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla budynku Centrum Zabaw i Rozrywki w Rzeszowie przy ul. Kozienia zaprojektowaliśmy instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalację centralnego ogrzewania grzejnikową i ogrzewania podłogowego, instalację ciepła technologicznego wentylacji, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, klimatyzację oraz projekt dwufunkcyjnego węzła cieplnego.