„Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych” Wydział Biologiczno-Rolniczy UR

Rok: 2007
Powierzchnia: 12 000 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla „Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych” Wydział Biologiczno-Rolniczego UR w Rzeszowie opracowaliśmy projekty wentylacji mechanicznej z klimatyzacją pomieszczeń administracyjno-dydaktycznych wraz z salą audytoryjną. W skład centrum wchodziły laboratoria:

– Laboratorium podstaw inżynierii produkcji
– Laboratorium biochemii i biologii komórki
– Laboratorium biologii środowiska
– Laboratorium ekologii gleb
– Laboratorium ochrony flory i fauny
– Laboratorium technologii w produkcji zwierzęcej
– Laboratorium technologii w produkcji roślinnej
– Laboratorium informatyczne
– Laboratorium chemii i toksykologii żywności
– Laboratorium fizjologii roślin
– Laboratorium gospodarki odpadami
– Laboratorium agroekologii
– Wydziałowe laboratorium analiz zdrowotności środowiska i materiałów pochodzenia rolniczego.