Budynek usługowy Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie

Rok: 2014
Powierzchnia: 3800 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla budynku usługowego Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 132 wykonaliśmy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzewania podłogowego w części szatniowo-rehabilitacyjno-basenowej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmującej pokoje łóżkowe, kuchnię, basen, wykonaliśmy projekt kotłowni gazowej oraz instalacji wody lodowej. Dodatkowo w zakresie zagospodarowania terenu wykonaliśmy przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej. Uwzględniliśmy również przekładki istniejącego uzbrojenia kolidujące z projektowaną inwestycją.