Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Uroczej/Zacisznej w Rzeszowie

Rok: 2014
Powierzchnia: 4052 PUM
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Budynek mieszkalny wielorodzinny (98 mieszkań) – 5 kondygnacji nadziemnych z garażem podziemnym na 42 miejsca parkingowe. Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk. Zakres projektów obejmował instalacje wentylacji mieszkań w systemie AERECO oraz wentylację parkingów i komórek lokatorskich.