Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny przy ul. Lwowskiej-Królowej Marysieńki w Rzeszowie

Rok: 2014
Powierzchnia: 3190 PUM
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Budynek mieszkalny (29 mieszkań) z garażem podziemnym na 18 miejsc parkingowych oraz częścią handlowo-usługową. Zakres projektów obejmował projekty wentylacji mieszkań w systemie AERECO, wentylacji mechanicznej garażu oraz wentylacji z chłodzeniem części usługowej.