Budowa budynku produkcyjnego i biurowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Tajęcina, Gmina Trzebownisko – Vera Shape

Rok: Styczeń 2020
Generalny Wykonawca
SB Complex sp. z o.o. sp.k.
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
35-026 Rzeszów

Dla budowanego budynku wykonaliśmy:

• Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku biurowym oraz budynku produkcyjno – magazynowym.