Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Rok: 2007
Powierzchnia: 2350 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla zadania „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bloku operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie im. Ks. B. Markiewicza” wykonaliśmy projekty wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, instalacji pary do nawilżania z węzłem parowym na potrzeby nawilżania, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego dla wentylacji. Dodatkowo w zakres projektów wchodziły przyłącza wody i kanalizacji oraz przekładki kolidującego uzbrojenia.