Bispol Sp. z o.o.

Rok: 2015
Powierzchnia: 9 140m2
Zakres: Projekt budowalny, Projekt wykonawcz

 

Dla budowy zespołu obiektów produkcyjnych, w skład którego wchodzą: budynek produkcyjny z częścią administracyjno-socjalną, magazyn wysokiego składowania, budynek stróżówki oraz budynek pompowni zaprojektowaliśmy instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalację hydrantową, instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wentylacji, wentylację mechaniczną, klimatyzację, instalację gazową oraz zagospodarowanie terenu obejmujące przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji hydrantowej zewnętrznej.