Asseco Rzeszów

Rok: 2007
Powierzchnia użytkowa: 6 213 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Dla budynku biurowego Asseco w Rzeszowie opracowaliśmy projekty wentylacji mechanicznej z chłodzeniem oraz układy nawiewne dla oddymiania klatek schodowych.