Adaptacja Bursy Szkolnej na mieszkania socjalne w Krośnie przy ul. Rzeszowskiej

Rok: 2011
Powierzchnia: 2300 m2
Zakres: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy

Osiedle mieszkaniowe Apartamenty Zamkowe wraz z parkingami podziemnymi i częścią handlowo-usługową.
Wykonaliśmy projekty instalacji wentylacji mechanicznej mieszkań w systemie AERECO, instalacje wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania wentylacji garażu, oddymiania garażu, instalację hydrantową, zagospodarowania terenu obejmującego sieci i przyłącza sanitarne. Projekty wykonane wspólnie z pracownią projektową IMG Mariusz Góra.