AAGLOB S.A. Zakład obróbki mechanicznej

Rok: 2010
Powierzchnia: 6 500m2
Zakres: Projekt budowlany

Dla przebudowy i rozbudowy zakładu obróbki mechanicznej i przetwórstwa tworzyw sztucznych z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie przy ul. Popiełuszki 48 wraz z przebudową i rozbudową budynku portierni opracowaliśmy projekty budowlane instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla wentylacji, instalacji p.poż. wentylacji mechanicznej, rozbudowy kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej. Dodatkowo zakres projektów obejmował przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.