34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie – klimatyzacja budynków biurowych

Rok: Grudzień 2019
Instalacje wykonane dla
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
ul. Krakowska 11B
35-111 Rzeszów

Dla budynków biurowych 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie
wykonaliśmy:

• Klimatyzację pomieszczeń w budynkach przy ul. Hoffmanowej oraz przy ul.
Krakowskiej