Projektowanie oraz wykonawstwo instalacji zapobiegającej zadymieniu dróg ewakuacyjnych. 

Gdy w budynku dochodzi do zadymienia lub pożaru, znajdujący się w nim ludzie wpadają w panikę, usiłując wydostać się na zewnątrz. Aby ewakuacja przebiegła pomyślnie, w obiekcie muszą być wykonane instalacje zapobiegające zadymieniu korytarzy i pomieszczeń. W naszym artykule omówimy, z jakich elementów składają się takie specjalistyczne systemy oraz jakie są ich główne zalety.

W trakcie pożaru w budynku zaczynają gromadzić się niebezpieczne gazy (w tym tlenek węgla, węglowodór, tlenki azotu) i rozgrzane, chemiczne związki, które dostają się do płuc i śluzówki, prowadząc do poparzeń, zatrucia oraz utraty świadomości. Zadaniem systemów oddymiających jest odprowadzenie dymu poza pomieszczenia w taki sposób, by zapewnić ewakuującym się osobom odpowiednią ilość tlenu i nie dopuścić do gwałtownego wzrostu temperatury.

Polskie prawo a obowiązek wykonania instalacji oddymiających

Obowiązek instalacji urządzeń oddymiających wynika z § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Akt ten określa standardy ochrony przeciwpożarowej w różnych rodzajach budynków, w tym konieczność wykonania w nich obudowanych klatek schodowych oraz odpowiednich systemów oddymiających.

Zgodnie z Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016, na klatkach schodowych budynków użyteczności publicznej, centrach handlowych lub biurowcach, obok zaawansowanych systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej obowiązkowo znaleźć się muszą automatyczne instalacje oddymiające, grawitacyjne i mechaniczne, których zadaniem jest wyciąg dymu oraz zapobieganie jego osiadaniu.

Jak działają systemy oddymiające

System uruchamiają sygnały, płynące z wrażliwych czujek pożarowych, zamontowanych w różnych miejscach budynku: na korytarzach oraz przy drzwiach wyjściowych, po czym następuje mechaniczny wyciąg dymu, z zastosowaniem wentylatorów, które kierują powietrze do kanałów oddymiających i klap dymnych.

Zgodnie z § 270, pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne przez co najmniej 120 minut na działanie temperatury 400 stopni Celsjusza. Urządzenia te współpracują z centralą oddymiania i są też wyposażone w opcję ręcznej konfiguracji w razie zaawansowanego pożaru.

Dlaczego instalacje oddymiające są tak ważne?

Systemy służące do oddymiania pomieszczeń, a zwłaszcza ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, to obecnie standardowe wyposażenie, które powinno znajdować się w każdym budynku, niezależnie od tego, czy jest to obiekt użyteczności publicznej, budynek komercyjny czy mieszkalny.

Dzięki błyskawicznej reakcji automatycznych czujek, trujące gazy są transportowane na zewnątrz, a wyposażenie, w postaci sygnalizatorów świetlnych i akustycznych, ułatwia ludziom ucieczkę z płonącego lub skażonego budynku. Dynamiczny wyciąg spalin i szybki przyjazd służb ratowniczych przyczyniają się też do minimalizowania szkód materialnych, powstających zwykle w wyniku zadymienia.

Instalacje zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych zaprojektowane i wdrożone przez firmę RESAN

Wykonanie projektu systemów oddymiających oraz opracowanie schematu ich instalacji to zadanie dla wyspecjalizowanych biur inżynieryjnych, takich jak rzeszowski RESAN, firma zajmująca się przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz wykonawstwem instalacji oddymiających dróg ewakuacyjnych.

Wykonanie projektu i instalacji oddymiającej to nie koniec działań, które RESAN wykona w celu zabezpieczenia budynku przed dymem i pożarem. Standardowo, po zakończonym montażu urządzeń oraz systemów automatyki wewnątrz obiektu przeprowadzane są wielokrotne testy dymowe, mające na celu ocenę prawidłowości ich działania.

Z firmą RESAN współpracują architekci, deweloperzy, generalni wykonawcy, instytucje samorządowe oraz instytucje służby zdrowia, a w bogatym portfolio firmy RESAN znajduje się szereg obiektów wyposażonych w nasze instalacje zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, zapewniające bezpieczeństwo budynku jak i ludzi w nich się znajdujących. Zapraszamy do współpracy!