CSR

Kogo wspieramy?

14 maja 1963 r. przyjmuje się za datę powstania klubu AZS Politechniki Rzeszowskiej (wtedy Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Jego pierwszym prezesem został Kazimierz Oczoś. Głównymi dyscyplinami rozwijającymi się w klubie były sekcja siatkówki i koszykówki. Drużyny w tamtym czasie tworzyli przede wszystkim studenci oraz pracownicy WSI i Studium Nauczycielskiego. Pierwszy mecz zagrali w sezonie 1963/1964. Początkowo AZS miał poważne problemy finansowe i organizacyjne:

”Na mecze jeździliśmy przeważnie pociągami. jedyną gratyfikacją była dla nas dieta za delegacje. Pamiętam, że sami praliśmy stroje, naszywaliśmy też klubowe emblematy na koszulkach. Było więc może i biednie, ale towarzyszył nam ogromny entuzjazm.” – podsumował Adam Sadecki, były wiceprezes klubu.

Niektóre z sekcji AZS przetrwały tylko kilka sezonów. Inne, jak na przykład koszykówka, rozwijały się na tyle prężnie, że przetrwały do dziś i przekształciły się w samodzielne drużyny.

Czym jest odpowiedzialność biznesu w środowisku lokalnych?

CSR (ang. corporate social responsibility) to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który zakłada angażowanie się w cele społeczne, odpowiedzialność za podejmowane działania oraz budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Polega na wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju. Mogą one obejmować akcje ekologiczne, inicjatywy prospołeczne lub kampanie mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ważnym elementem takiej działalności jest planowanie podejmowanych kroków oraz monitorowanie efektów.

Dlaczego zdecydowaliśmy się zainwestować w ten klub?

Firma RESAN podejmuje działania mające na celu aktywizowanie lokalnej społeczności. Pomaga młodym sportowcom, sponsorując drużyny koszykówki powołane przez Akademicki Związek Sportowy.

Miarą sukcesu w dzisiejszych czasach są przede wszystkim wysiłek włożony w jego osiągnięcie oraz pieniądze umożliwiające realizację zamierzonego celu. Dzięki dofinansowaniu, młodzi sportowcy mają zapewnione odpowiednie warunki rozwoju. Ich sukcesy przynoszą więc chlubę zarówno trenerom, jak i wspierającej drużynę firmie.

Współpraca z uczelnią daje obustronne korzyści. Z jednej strony umożliwia realizowanie pasji młodych ludzi oraz wyłanianie talentów sportowych. Z drugiej strony – pozwala firmie pozyskać wartościowych, wykwalifikowanych pracowników. Dużą część naszego zespołu (z właścicielem filmy RESAN włącznie) stanowią bowiem absolwenci Politechniki Rzeszowskiej.